Devecioğlu Turab İnşaat


Orta Asya ağırlıklı olmak üzere, diğer bölgelerde de
kalitesini, seçkinliğini, teknik kadro ve ekipman donanımını
tamamlamış ve geliştirmeye devam etmektedir.

It has accomplished its quality, excellence, technical staff and equipments mainly in central Asia, as well as in other regions, and is still continuing their development.

insaat

Dün ve bugün olduğu gibi
yarında başarımızı sürdürmeye yönelik azmimiz
hiç şüphe yok ki devam edecektir.

There is no doubt that our everlasting
motivation for success will remain in full force also
the future as it did in the past and present.

     
Kullanışlılık Sağlamlık Güzellik

Marcus Vitruvius Pollio

Yurt dışındaki tecrübemizi ülkemize taşıdık.